Pre zlepšenie naších služieb používame cookies.

O nás

Vízia posledných rokov stále sa zvyšujúcich kritérií v oblasti spoľahlivosti a systémov manažérstva kvality ako aj k nim prislúchajúcich, zvyšujúcich sa nárokov na plnenie požiadaviek zákazníkov a ich dodávateľov neustále apeluje, globálne postupne implementuje neustále sa zvyšujúce požiadavky na procesy podpory a monitorovania systémov manažérstva kvality. Smerovanie všetkých organizácii v súlade tejto filozofie v jednotlivých odvetviach výrobného ako aj nevýrobného charakteru v celom národnom aj medzinárodnom hospodárstve je súborom stále sa zvyšujúcich požiadaviek na produkty a služby. Týmto sa postupne vyžaduje plnenie požiadaviek vo všetkých oblastiach hospodárstva pre splnenie zvyšujúcich sa očakávaní zákazníkov, posilňovania konkurencieschopnosti a trvalého poskytovania kvalitných, konkurencieschopných produktov ako aj služieb v súlade s neustále sa opakujúcim cyklom zlepšovania PDCA (plánovania - vykonania - kontroly - zavedenia). Organizácia Quality Support & Monitoring Services, s.r.o. aplikuje všetky postupy v súlade s uvedenou víziou a súčasnými požiadavkami na systémy integrovaného manažérstva v organizáciách pri poskytovaní služieb k maximálnej spokojnosti zákazníkov plnením ich všetkých požiadaviek.

qsms-činnosť meracie nástroje